Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Pasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki

Dnia 21.11. 2022 r, w bibliotece szkolnej miało miejsce "Pasowanie na Czytelnika" uczniów klasy 1c. Pierwszoklasiści wykazali się znajomością tytułów bajek rozwiązując zagadki. Dowiedzieli się, jak należy traktować książki i poznali regulamin biblioteczny. Zwiedzili bibliotekę i zapoznali się z jej zasobami. Uczniowie złożyli przyrzeczenie na "Księgę Bajek". Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i wypożyczył swoją pierwszą książkę. W ramach kampanii "Mała Książka Wielki Człowiek" każdy uczeń dostał Wyprawkę Czytelniczą od Instytutu Książki: książkę "Pierwsze abecadło" z antologią tekstów polskich autorów oraz broszurę "Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem", będącą poradnikiem dla rodziców jak wpierać dziecko w nauce czytania. Wkrótce odbędzie się pasowanie w kolejnych klasach pierwszych.

Galeria zdjęć