Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Dla Młodzieży im. K.K. Baczyńskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej.

31 marca uczniowie klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Szkoły Dla Młodzieży im. K.K. Baczyńskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej. Nauczyciel zaprezentował ofertę edukacyjną szkoły, bazę lokalową, możliwości kształcenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Uczniowie reprezentujący tę szkołę omówili zawody, w których młodzież może się kształcić. Największą atrakcję stanowiły pokazy układania włosów, dzięki którym nasze uczennice zyskały bardzo efektowne fryzury.

www.zdz.bialapodl.pl

Link do filmu promocyjnego:       https://youtu.be/L59cEYHDgEk