Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Miejski Konkurs Profilaktyczny pt. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

Miejskia Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska serdecznie zaprasza do udziału w Miejskim Konkursie Profilaktycznym pt. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”, organizowanym w ramach Miejskich Dni Profilaktyki.

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oryginalnej pracy plastycznej w formie plakatu w formacie A3 lub nagranie krótkiego spotu promującego cele i założenia konkursu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Biała Podlaska i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 

1)      Kategoria I – indywidualne prace uczniów klas V-VIII szkół podstawowych;

 

2)      Kategoria II – indywidualne prace uczniów szkół ponadpodstawowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane oraz zgodne z normami obyczajowymi.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, na kartonie formatu A3.                           

Spot promujący cele i założenia konkursu powinien trwać maksymalnie 120 sekund.

 

Termin nadesłania, złożenia prac i spotów - do 10 maja 2022 r.

 

W załączeniu Regulamin konkursu, wraz z niezbędnymi informacjami oraz karta zgłoszenia uczestnika.

Galeria zdjęć