Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Wizyta przedstawicieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Leśnej Podlaskiej

Kolejną placówką prezentującą naszym ósmoklasistom ofertę edukacyjną był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej. Podczas spotkania w dniu 5 kwietnia reprezentanci tej szkoły zachęcali do podjęcia nauki w technikum lub szkole branżowej. Szkoła ma długą tradycję w kształceniu zawodowym młodzieży, a szczególnie w zawodach związanych z rolnictwem. Od kilku lat w ofercie znajduje się technik weterynarii oraz technik żywienia. Nasi uczniowie mogli skosztować wyrobów  przygotowanych przez młodzież kształcącą się właśnie w zawodzie technik żywienia.

www.zsckr.edu.pl