Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie  Podlaskim

W dniu 25 kwietnia gościliśmy przedstawicieli Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie  Podlaskim, którzy przedstawili bardzo ciekawą ofertę edukacyjną. Uczniowie klas ósmych obejrzeli filmy promujące klasy licealne o profilach mundurowych oraz klasy techniczne kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni i technik hotelarstwa. Nauczyciele i uczniowie opowiedzieli o specyfice szkoły i jej walorach.

www.zsjp.janowpodlaski.net