Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Podsumowanie konkursu "Jakie znasz zawody?"

15 czerwca b.r. odbyło się podsumowanie konkursu "Jakie znasz zawody?" zorganizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Szkoły Rzemieślnicze w Białej Podlaskiej. Podczas uroczystości zaprezentowana została historia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej oraz wystawa w Sali Tradycji. Uczeń klasy VII a naszej szkoły - Krzysztof Kuczko zajął II miejsce za przygotowanie filmu o zawodach. Uczeń otrzymał dyplom oraz nagrodę. Serdecznie gratulujemy!