Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

"Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Realizacja programu w klasach pierwszych

W I semestrze bieżacego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, w internecie i w relacjach z rówieśnikami.

Po przeprowadzeniu zajęć Programu wszystkie dzieci rozwiązywały Ogółnopolski Test Bezpieczeństwa. Polegał on na udzieleniu odpowiedzi na pytania podsumowujące wiedzę zdobytą w trakcie zajęć.

Miłym akcentem i docenieniem podjętych działań są pamiątkowe dyplomy, które uczniom obu klas wręczyła pani dyrektor Jolanta Mazuruk.

Galeria zdjęć