Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Pierwszoklasiści naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. 15 października 2021 r. odbyło się pasowanie na ucznia.

Na uroczystość przybyli: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Stanisław Romanowski, przewodniczący Rady Rodziców – pan Ireneusz Wojtysiak, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów klas pierwszych.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz udzielali odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.

Głównym punktem uroczystości było ślubowanie. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści przyrzekali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Jolanta Mazuruk wraz z panem naczelnikiem Stanisławem Romanowskim dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 ” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali okolicznościowe medale ufundowane przez Radę Rodziców oraz słodkie upominki zakupione przez rodziców. Nie zabrakło życzeń, podziękowań i pamiątkowych zdjęć.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.