DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021 / 2022:

21 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24, 25, 26 maja 2022 r. (egzaminy ósmoklasisty)

17 czerwca 2022 r.