Dyrektor szkoły

Funkcję Dyrektora szkoły od 2018 roku pełni:

mgr inż. Jolanta Mazuruk

Wicedyrektor szkoły:

mgr Elżbieta Burda