Kadra pedagogiczna

:: Wychowanie przedszkolne:

mgr Klaudia Kowaluk

mgr Gabriela Kożuchowska

:: Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Anna Makarewicz

mgr Maria Chyziak

mgr Renata Dawidiuk

mgr Jolanta Hawryluk

mgr Anna Pyrka

mgr Małgorzata Cieślicka

:: Język polski:

mgr Anna Bratczuk

mgr Agnieszka Arseniuk

mgr Anna Skrzyńska

:: Język angielski:

mgr Barbara Andrzejuk

mgr Katarzyna Łukaszuk

:: Język rosyjski:

mgr Beata Ziemba

:: Historia:

mgr Ewa Piech

mgr Agnieszka Arseniuk

:: WOS:

mgr Agnieszka Arseniuk

:: Przyroda/ Biologia

mgr  Hanna Nitychoruk

:: Matematyka:

mgr inż. Jolanta Mazuruk

mgr Jadwiga Michalak

mgr Agnieszka Szochin

:: Fizyka:

mgr Katarzyna Saczuk

:: Chemia:

mgr Anna Pożaroszczyk

:: Geografia:

mgr Adam Sawczuk

:: Informatyka:

mgr Agnieszka Szumaczuk

:: Technika:

mgr Agnieszka Szumaczuk

:: Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Robert Smędra

:: Doradztwo zawodowe:

mgr Joanna Zajdel

:: Wychowanie fizyczne:

mgr Dariusz Denicki

mgr Anetta Tarkowska

:: Religia:

s. Teresa Olszewska

mgr Andrzej Jarząbkowski

:: Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Hanna Nitychoruk

:: Plastyka:

mgr Renata Dawidiuk

:: Muzyka:

mgr Agata Doluk

:: Pedagog szkolny:

mgr Joanna Zajdel

:: Biblioteka szkolna:

mgr Agnieszka Arseniuk

 mgr Anna Skrzyńska

:: Świetlica szkolna:

mgr Joanna Major

mgr Anna Bratczuk

mgr Klaudia Kowaluk

mgr  Elżbieta Burda

mgr Hanna Nitychoruk