“Bieg po zdrowie”

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

 

“Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami, do którego nasza szkoła przystąpiła w II semestrze roku szk. 2016/2017.

Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenie papierosów i e-papierosów. Grupa , do której skierowany jest program , to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej /grupa wiekowa 9-10 lat /.

Informacje o nowym programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. “Bieg po zdrowie” są dostępne na stronie internetowej oraz facebook’u Głównego Inspektoratu Sanitarnego: 

 

https://www.gov.pl/web/gis/bieg-po-zdrowie–program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej

https://www.facebook.com/GISgovpl/

Obejrzyj 8 krótkich filmów: