„Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV-VI szkół podstawowych”

Udział uczniów naszej szkoły

Celem projektu było zapoznanie dzieci ze zdrowym trybem życia poprzez wdrożenie prawidłowej diety, odpowiedniej aktywności fizycznej oraz kształtowanie właściwych nawyków i postaw.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostali objęci wsparciem w postaci udziału w badaniu oraz zajęciach profilaktycznych ze specjalistami:

Część I – Badania diagnostyczne przesiewowe  indywidualne dla wszystkich uczestników (wzrost, masa, ciśnienie krwi), określenie wskaźników BMI oraz WHR, przeprowadzone przez pielęgniarkę.

Część II – Udział w  grupowych zajęciach z prawidłowego żywienia  w wymiarze 1x45min/grupa.  Tematyka zajęć obejmowała treści dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych, z omówieniem piramidy zdrowego żywienia, tabel kaloryczności,  omówienie złych nawyków żywieniowych, przeprowadzenie testu na temat prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Część III – Udział w  grupowych zajęciach teoretycznych z aktywności fizycznej 1x45min/grupa.  Tematyka zajęć obejmowała treści dotyczące rodzajów treningów, ich prawidłowego wykonania, elementów składowych treningu z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych i wpływu na organizm.

Część IV – Udział w  grupowych warsztatach i indywidualnych konsultacji z dietetyki dla uczestników projektu 2x45min/grupa + 1x45min/indywidualne (dla uczestników z wyższym BMI).  Tematyka zajęć obejmowała  treści związane z komponowaniem zbilansowanych diet, , indywidualne konstruowanie diet wedle potrzeb uczestników projektu, aspekty związane z psychodietetyką, jak zmotywować się do pracy nad sobą i zmianą nawyków żywieniowych, przyczyny i rodzaje  otyłości.

Część V – Udział w  grupowych zajęciach z psychologiem  w wymiarze 1x45min/grupa.  Tematyka zajęć obejmowała treści związane z motywacją, zaburzeniami odżywiania, przyczynami tycia, z uwzględnieniem czynników genetycznych i innych.

Część VI – Udział w grupowych zajęciach  praktycznych  z aktywności fizycznej w wymiarze 2x45min/grupa.  Tematyka zajęć dotyczyła przeprowadzenia kilku rodzajów treningu z użyciem narzędzi do ćwiczeń: piłka gimnastyczna, mata, skakanka.

Każdy uczestnik otrzymał zestaw na własność oraz materiały edukacyjne w postaci skryptu, zawierające ww. treści teoretyczne.