Rekrutacja 2021/ 2022

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych – Informacja dla Rodziców –> Zobacz

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – Informacja dla Rodziców –> Zobacz

Zgłoszenie dzieci z obwodu szkoły – Możliwość podpisania wniosku przez rodzica profilem zaufanym –> Zobacz