Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Informacja dla Rodziców

Informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022 

prowadzona będzie w terminie  01 marca 2021 r. do 16 marca 2021 r. 

Będzie odbywać się przez system elektroniczny Vulcan: 

Link rekrutacji dla Rodzica:

Nabór do przedszkoli

Szczegóły rekrutacji znajdują się w załącznikach poniżej.

Istnieje możliwość podpisania wniosku przez rodzica profilem zaufanym.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez: 

1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub

4. bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Zarządzenie PS 1121 – BIPPobierz

Uchwała Rady Miasta 2019 – przedszkolePobierz

INF O POTWIERDZENIU KRYTERIW USTAWOWYCHPobierz

Tryb odwoławczyPobierz