Zgłoszenie dzieci z obwodu szkoły

Możliwość podpisania wniosku przez rodzica profilem zaufanym

System rekrutacji umożliwi zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół z poziomu strony dla rodzica. Rodzic będzie mógł podpisać wniosek profilem zaufanym/ podpisem kwalifikowanym. Osoby nie posiadające podpisu cyfrowego będą musiały wydrukować wniosek z systemu i dostarczyć go do szkoły obwodowej. 

 

Link do strony dla rodzica (zgłoszenie dzieci obwodowych oraz rekrutacja otwarta i uzupełniająca):

 

Nabór do szkół podstawowych