Nauczanie zdalne

Proponujemy strony internetowe, na których znajdują się ciekawe materiały, ćwiczenia, zadania, quizy, gry i zabawy do wielu przedmiotów na każdym poziomie nauczania. Ułatwią one uczniom utrwalenie już poznanego materiału oraz zapoznanie się z nowymi treściami.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Przedmioty humanistyczne

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze

Języki obce

Wychowanie fizyczne

Świetlica

Dodatkowe linki:

Pasma edukacyjne na gov.pl

Zdalne lekcje na gov.pl

Zasoby do pracy zdalnej na Facebooku

Edukacja i nauka na gov.pl

epodręczniki

Centralna Komisja Edukacji