Hymn szkoły

Uczymy się na błędach

Tych, co ukradli księżyc,

Z szatanem z siódmej klasy

Szukamy starych drzwi.

Szaleństwa panny Ewy

Smutek mogą zwyciężyć,

Koziołka zaś Matołka

Przygody niosą śmiech.

Pan Kornel Makuszyński

Pisarz ze słońcem w herbie,

To słońce naszej Czwórce

Także na zawsze dał.

Bo „uśmiechnięte książki”

Zna każdy Czwórki uczeń,

Patronem przecież naszym

Został Słoneczny Pan.