Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Terminarz zebrań z rodzicami

 

Zebrania odbywają się:

w poniedziałki, godz. 16.30 - klasy 0 - III

we wtorki, godz. 16.30 - klasy IV - VIII

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021 / 2022: 

  1.   25-10-2021 r. (0 - III)

  2.   26-10-2021 r. (IV - VIII)

  3.   6-12-2021 r. (0 - III)

  4.   7-12-2021 r. (IV - VIII,  powiadomienia o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów i    negatywnej ocenie zachowania)

  5.   31-01-2022 r.  (0 - III)

  6.   1-02-2022 r. (IV - VIII)

  7.   28-03-2022 r.  (0 - III)

  8.   29-03-2022 r.  (IV - VIII)

  9.   9-05-2022 r. (0 - III)

  10.  10-05-2022 r. (IV - VIII,  powiadomienia o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów i    negatywnej ocenie zachowania)