Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Terminarz zebrań z rodzicami

 

Zebrania odbywają się:

w poniedziałki, godz. 16.30 - klasy 0 - III

we wtorki, godz. 16.30 - klasy IV - VIII

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022 / 2023: 

7-09-2022 r. (0 - III)

8-09-2022 r. (IV - VIII)

24-10-2022 r. (0 - III)

25-10-2022 r. (IV - VIII)

5-12-2022 r. (0 - III)

6-12-2022 r. (IV - VIII,  powiadomienia o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów i negatywnej ocenie zachowania)

30-01-2023 r.  (0 - III)

31-01-2023 r. (IV - VIII)

27-03-2023 r.  (0 - III)

28-03-2023 r.  (IV - VIII)

8-05-2023 r. (0 - III)

9-05-2023 r. (IV - VIII,  powiadomienia o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów i negatywnej ocenie zachowania)