Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Konkursy kuratoryjne 2022/2023

Zarządzenie nr 91/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2022 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2022/2023

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_12237/zal/Zarz%B9dzenie%20ws.konkurs%F3w%2022-23.pdf

 

Szanowni  Uczniowie, Rodzice,

działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023”.

W załączniku znajdują się również:

-zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkursów,

-wzory dokumentów,

-terminy eliminacji.