Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

Dawno temu w Białej Podlaskiej, czyli krótka historia naszej szkoły …

Nasza placówka szczyci się ponad dziewięćdziesięcioletnią historią. Powstała ona w 1921 roku jako szkoła dwuklasowa, z siedzibą w domu Szajnberga przy ul. Sadowej . Pierwsza nauczycielką i kierowniczką była Rozalia Jamenfeldówna.

W latach 1923-28 szkoła mieściła się na ul. Międzyrzeckiej 24. W roku szkolnym 1928/29 licząca już 5 klas placówka przeniesiona została do budynków przy ul. Narutowicza 25 i 29, które mieściły 6 klas lekcyjnych, kancelarię i mieszkanie kierownika. W tym czasie do szkoły uczęszczało 300 dziewcząt. Kolejnym kierownikiem została Helena Idziaszczyk, pełniąca tę funkcję do 1940 roku.

Od roku szkolnego 1929/1930 placówka przestała być szkołą wyznaniową, zaczęły tu uczęszczać dzieci obojga płci. Stopniowo w latach 30-tych przybyła szósta i siódma klasa, zaś w dniu 15 X 1937 r. szkołę przemianowano na publiczną szkołę powszechną stopnia trzeciego.

Okres wojny był bardzo trudny. Już we wrześniu 1939 r. jeden z budynków spłonął od bomb zapalających , zaś drugi przeznaczono na niemiecki szpital wojskowy. Schronienie dla uczniów i nauczycieli, którzy nie zaprzestali nauczania, oraz dla sprzętu szkolnego znaleziono w stodole p. Abramowicz / ul. Narutowicza 37 /. Do końca wojny  nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach, w budynku przy ul. Narutowicza 41. Kierownikiem szkoły był wówczas Władysław Idziaszczyk, który zabezpieczył na czas wojny akta szkolne i sprzęt.

Po wojnie siedzibami placówki były kolejno: lokal przy ul. Narutowicza 29, jeden z budynków gimnazjum żeńskiego im. E. Plater, a wreszcie gmach przy ul. Grabanowskiej 36 / obecnie Moniuszki 36 /, gdzie mieści się do dziś. W roku 1950 stała się szkołą powszechną prowadzona przez TPD.

W roku 1958 zapadła decyzja o rozbudowie szkoły, realizowanej w czynie społecznym. Dobudowano nowe skrzydło / a w nim sale gimnastyczną, salę widowiskową, magazyn sportowy, mieszkanie woźnego i łącznik /mieszczący kotłownię c.o., sanitariaty, szatnię, kuchnię i jadalnię /. W 1965 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła, połączone z wręczeniem sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
Placówka przez dłuższy czas była szkołą ćwiczeń AWF i Studium Nauczycielskiego oraz miejscem eksperymentu pedagogicznego pod hasłem: ”Aktywizacja wychowania i nauczania w klasach niższych szkoły podstawowej”.

W ciągu kolejnych lat stopniowo poprawiano bazę lokalową szkoły. Ostatni remont w roku 2002 objął wymianę stolarki okiennej, odnowienie elewacji, remont sanitariatów, ułożenie nowego parkietu w sali gimnastycznej. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia Kornela Makuszyńskiego i wręczenie sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców w dn. 08.10.2002 r.  W 2008  roku jako jedno z pierwszych w naszym mieście zostało wybudowane przy naszej szkole boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent miasta P. Andrzej Czapski w dn. 18 czerwca 2008 r.

Po wojnie szkołą kierowali kolejno:

Wiktor Mikołajewski /1947 -1954/ 
Janina Kowal /1954-1972/
Bolesław Chlipalski / 1972-1975/
Eliza Gracz / 1975-1982/
Marta Borys /1982-1992/
Elżbieta Desperat /1992 – 2007/
Mariola Petru /2007 – 2018/

Od 1 września 2018 r. funkcję dyrektora pełni:

Jolanta Mazuruk.