Rada Rodziców

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej informuje, że istnieje możliwość regulowania wpłat na Radę Rodziców bezpośrednio na rachunek bankowy. Dane Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
UL. MONIUSZKI 36
21-500 BIAŁA PODLASKA
NR RACHUNKU BANKOWEGO: 64 8025 0007 0016 5262 2000 0010
BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ