Spotkanie nt.: „Czy posiadam predyspozycje do pracy w Policji?”

Spotkanie nt.: „Czy posiadam predyspozycje do pracy w Policji?”

W dniu 17 listopada 2021 r.  ósmoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z panią asp. Sylwią Jaworowską, która w oparciu o prezentację i film przybliżyła specyfikę pracy w Policji, zapoznała uczniów ze ścieżkami kształcenia i wymaganiami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu.

rbt