UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Poniżej w załącznikach potrzebne dokumenty do ubezpieczenia ucznia

 

Druk zgłoszenia szkody

ID Klienta

Instrukcja płatności IKlinet dla rodzica

Jak zgłaszać szkodę z EDU

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 

UWAGA !!!

Dla polis wirtualnych (opłacanych on-line) gdzie składka jest wykupowana dla dziecka w formie elektronicznej, dla wpłat, które nastąpią do dnia 30.09.2021r. będzie obowiązywał okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.09.2021r. do 31.08.2022r., natomiast dla wpłat wykonanych po 30.09.2021r. okres ochrony dziecka będzie obowiązywał od dnia następnego po opłaceniu składki do dnia 31.08.2022r.